Kayıt İçin Gerekli Evraklar


Okula kayıt aşamasında veli ve öğrenciden aşağıdaki evraklar istenecektir. Bu evraklar öğrenci için oluşturulmuş Öğrenci Kayıt Zarfı'na eklenecektir.

Öğrenci için gerekli evraklar;

- Kimlik Fotokopisi

- Sağlık Raporu (Tüm hastaneler geçerlidir.)

- Kan Grubu Kartı (Tüm hastanelerden alınabilir.)

- Son 6 ay içinde çektirilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.

- Hepatit B Aşısı Belgesi (Sağlık Meslek Lisesi'ne kaydolan öğrenciler için)

- Lgs Merkezi, Yerel Yerleştirme Sonuç Belgesi (9. Sınıfa ilk kayıt için.)

- Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi. (E-devlet üzerinden alınabilir.)

Veli / Vasi için gerekli evraklar;

- Kimlik Fotokopisi (Anne ve Baba)

- Son 6 ay içinde çektirilmiş 1'er Adet Vesikalık Fotoğraf (Anne ve Baba)

- Vasi için (Kimlik fotokopisi, yakınlığı, vasi olduğuna dair belgeler, kuruma verilecek dilekçe ve son 6 ay içinde çektirilmiş 1 vesikalık fotoğraf.)

- Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi. (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Sorumlu Veli)